City Flow BV, wie zijn wij ?

City Flow BV is een 2 man sterk ingenieursbedrijf, dat zich bezig houdt met ICT-toepassingen in de verkeerskunde. Zo speelt ICT een steeds grotere rol om het maximale te halen uit de beschikbare of nieuwe infrastructuur. City Flow BV reikt (VRI/DVM) software aan die het mogelijk maakt om aan de brei van mogelijke verkeerskundige meetgegevens de juiste informatie te halen. Daarbij is de software geen doel op zich, maar vooral een middel om tot een kwalitatief goed verkeerskundig advies en ontwerp te komen. Onze opdrachtgevers zijn wegbeheerders, wegenbouwers, leveranciers van verkeerssystemen en ingenieursbureau's.

Contact

Telefoon

Willem K. Mak, tel. +31624406416
Tjerk Schotanus, tel. +31651267869

Postadres

City Flow BV
Wateringweg 111
2031 EG HAARLEM
Netherlands